Kategoriarkiv: United Photo Press

Anna Untz

E d fest med anna untz

Anna Untz stödjer Föreningen Help´s projekt mot Trafficking!

United Photo Press och Föreningen Help intervjuar Anna Untz om hur välgörenhetsorganisationer kan förbättras.

Fråga: Hur bra tycker du att våra välgörenhetsorganisationer fungerar?
Kan man använda bidragen mer effektivt?

Anna svarar att det finns risk att en del av pengarna inte når fram till de som behöver dem. Det är inte alltid klart vart pengarna går. De stora organisationerna samlar in många miljoner. Jag vill att det skall vara tydligt vart pengarna hamnar.

Fråga: Svensk insamlingskontroll har ett system med 90 -konton där företag blir kvalitéstämplade och kravet är att minst 75% av pengarna går till ändamålet. Vad tycker du om det?

”90 konto är bra” säger Anna. Det gör att bidragsgivarna vet att mycket pengar kommer dit de skall.

Fråga: Vilken organisation stöder du idag?

”Just nu stödjer jag Rädda Barnen och Projekt Playground. Jag skulle vilja engagera mig mer, om möjligt åka ner till Afrika en månad som volontär”.

Anna berättar att hon har bott i USA och där är det vanligt att man lämnar pengar till välgörenhet.

Göran berättar om ”The Giving Pledge”, där över hundra miljardärer har lovat att ge hälften av sin förmögenhet till världens fattiga.

Anna tycker att det är något som fler borde ta efter.

Fråga: Vilken bidragsorganisation tycker du gör ett bra jobb?

”Musikhjälpen gör ett bra jobb och jag gillar Läkare utan gränser” säger Anna Untz.

Göran frågar vad Anna Untz tycker om att vissa chefer på flera välgörenhetsorganisationer tjänar över en miljon kronor om året.

Anna tycker att om dessa chefer gör ett bra jobb så är de värda en rättvis lön. De får lägga ner mycket tid och engagemang.

Göran berättar om ”Läkare utan gränser” där högsta chefen får en lön på 50 000 kr i månaden.  Är detta något att ta efter?
Anna menar att det säkert är bra och hon tycker ”Läkare utan gränser” gör ett jättebra jobb. Många av de som jobbar med välgörenhet är eldsjälar och det är inte mer än rätt att de får en ok lön för sitt arbete.

Till sist, vilket projekt hos Föreningen Help vill du skänka 3000 kronor?

”Projektet mot Trafficking vill jag skänka till. Det är vidrigt.” tycker Anna Untz.

Göran tackar Anna för hennes medverkan och önskar henne lycka till.

Anna Untz support compound Help’s projects towards the Trafficking!

United Photo Press and Society Help interviewing Anna Untz about how charities can be improved.

Question: How good do you think that our charitable works?
Can I use contributions more efficiently?

Anna replies that there is a risk that some of the money does not reach those who need them. It is not always clear where the money goes. The large organizations collect many millions. I want it to be clear where the money ends up.

Question: Swedish Fundraising Control has a system of 90 accounts set which companies will be quality stamped and the requirement is that at least 75% of the money goes to the purpose. What do you think about it?

”90 account is good,” says Anna. It allows contributors know that a lot of money going where they should be.

Question: Which organization supports you today?

”Right now I support Save the Children and Project Playground. I would like to get more involved, if possible, to go down to Africa one month as a volunteer.”

Anna says that she has lived in the US and where it is common to leave money to charity.

Goran tells about ”The Giving Pledge”, where over a hundred billionaires have pledged to give half of his wealth to the poor.

Anna thinks it is something that more people should emulate.

Question: What funding organization do you do a good job?

”Musikhjälpen doing a good job and I like Doctors without Borders” says Anna Untz.

Goran ask what Anna Untz think that some managers at several charities serving over a million per year.

Anna think that if these managers do a good job so they deserve a fair wage. They may spend a lot of time and commitment.

Goran tells of ”Doctors without Borders” in which top managers are paid a salary of SEK 50 000 a month. Is this something to emulate?

Anna says that there certainly are good and she likes ”Doctors without Borders” does a great job. Many of those who work with the charity’s enthusiasts and it is only right that they get an ok wage for their work.

Finally, which projects the Association Help would you give 3000 crowns?

”Project Against Trafficking, I want to donate to. It’s disgusting.” votes Anna Untz.

Goran thank Anna for her contribution and wish her good luck.

 

Water war

United Photo Press på plats i Göteborg idag på det stora vattenkriget vid poseidon, trots kallt ute kom det folk och lekte tillsammans. Vatten kastade och sprutades med leksakspistoler och hinkar, enligt det som tackat jag på Facebook skulle flera tusen kommit men vädret satte stopp och många backade ur och stannade hemma.

water war

United Photo Press in Göteborg today on the big water war at Poseidon, despite the cold weather came the people and played together. Water tossed and sprayed with toy pistols and buckets, according to the Facebook page, several thousand should arrived, but the weather put a stop, and many pulled out and stayed home insted.

Tiggare

Tiggare
Idag möter vi dom i varje hörn, dom sitter med ledsna ögon och sargade kroppar.
Framför finns en mugg en sliten mugg från något café eller MC Donalds. Dom är smutsiga och ögonen ber, ber om dina mynt något som skrammlar i deras muggar. Om vi ser tillbaka i tiden fanns det mest A-lagare eller alkoholister på gatan som störde omgivningen med vinglande gång och sång.

Den tiden har försvunnit vi ser inte alkoholisterna längre på gatan nu är det tiggare som har tagit över varje hörn och framför våra butiker runt om i Sverige.

Det skapas myter om dessa människor som alla tror på, det är uppgjort, man har bilar som kör ut dom runt om för att tigga, sanningen är dock inte alltid som man tror, jag möter dom varje dag speciellt i Centrum, där sitter dom och väntar på bussar som kan föra dom till en butik där dom kan sitta och tigga ihop pengar för överlevnad.

Många kommer i säsonger oftast över sommartider då vädret är bekvämt, nu ser man dom även på hösten när kylan har kommit, dom värmer sig i sina slitna plädar och visar upp foton på sina barn som väntar någon annan stans i världen, smärta lider i deras ögon, det sliter att sitta en hel dag utanför en butik där alla vanliga människor handlar sina dagliga varor.

Blickarna från dom flesta människor undviks och man känner sig lite obekväm, de gamla ryktena om organiserad verksamhet har tagit kraft, även om det sitter en fattig människa och tigger kanske för sitt liv, där hemma väntar fattigdom och ett liv utan framtid.

 

Tiggare
Tiggare