Kategoriarkiv: Kids

The kid

Dags att leka fram lite nya härliga bilder på min son,
nere vid Sätila vid sjön och den långa bryggan perfekt läge att ta några trevliga bilder på Vincent. Jag satsar på att isolera
bort bakgrunden på träden och allt annat. Härliga bilder med blå himmel.

WAT_5920

WAT_5973
Vincent Hammarsten in action 2015

 

Serie fotografering

Serie fotografering

Att fota med serie kan du få dom bilderna när t.ex. din son/dotter hoppar springer eller gör något roligt. Jag kallar det för Action fotografering kolla upp i din manual på din kamera och välj serie.

Action photography
Action photography

Serie photography

Taking photos with the series, you can get those pictures when eg your son/daughter jumps run or do something fun. I call it Action photography check up in your manual on your camera and select series.

Fota ovanifrån

Fota ovanifrån

Idag fotar jag Vincent lite spontant i min hemmastudio jag fotar honom ovanifrån för att få en lite annorlunda vinkel, ljussättningen är tre fasta ljus, 50mm lins, F/1,8, ISO-125, slutartid 1/250 sec.

Vincent Hammarsten
Vincent Hammarsten

Take from above

Today I shoot Vincent a little spontaneous in my home studio I shoot him from above to get a slightly different angle, the lighting is three fixed light, 50mm lens, F / 1.8, ISO 125​​, shutter speed 1/250 sec.

Reflektor

Reflektor

Idag tar vi fram en reflektor och tar lite bilder på Vincent.
Jag fotar vincent med solen bakom hans huvud och en reflektor med guldsidan som reflekterar ljuset, jag har en assistent som sköter så ljuset ”morfar” träffar Vincents ansikte på rätt sätt.

Känslan jag vill få fram är att solen skall lysa på håret för att få en sommar känsla lite magiskt så att säga. jag använder ett Nikon 50mm objektiv F/3.2 ISO-100.

Jag beslutar att göra bilden i svartvitt trots att jag tar en sommarbild tycker det blir mer magi i denna som som svartvitt med an aning sepia filter.

Vincent Hammarsten
Vincent Hammarsten

Reflector

Today, we use a reflector and take some pictures of Vincent.
I shoot vincent with the sun behind his head and a reflector with the gold side to reflect the light, I have an assistant who takes care of so the light ”Grandpa” hits Vincent’s face properly.

The feeling I want to get across is that the sun will shine on your hair to get a summer feeling a little magic, so to speak. I use a Nikon 50mm lens F / 3.2 ISO-100.

I decide to make the image in black and white even though I’m taking a summer picture think it will be more magic in this as the black and white with a touch of sepia filter.

Gå nära

Gå nära när du fotar och placera personen du fotar till vänster i rutan.
Det skapar lite luft och lite mer spänning i bilden än att ha objektet i mitten av ramen .Se till att du kapar armar och ben snyggt så ditt objekt inte ser halshuggen ut.

Objekt Tamron 70-200mm F/5,6, iso-200 och brännvid 155mm.
Modell Vincent Hammarsten

Modell Vincent Hammarsten
Modell Vincent Hammarsten

Go close when you shoot and place the person you’re shooting to the left in the box.
It creates a little air and a little more excitement in the picture than having the object in the middle of the frame . Bee sure you cut the arms and legs nicely so your item does not look like decapitated.

Object Tamron 70-200mm f / 5.6, ISO 200 and 155mm focal length.
Model Vincent Hammarsten

fill in flash

Idag åker vi ut och fotar

Jag och min son åkte och köpte leksaker han hade sparat ihop 140:kr. Så då brukar jag fråga honom om jag får fota honom vilket han oftast vill, så vi åker till en strand där det finns en brygga, stenar och strand.

Dagens ämne är, upplättningsblixt, tittar man på denna bilden kan man se en liten vit prick i ögat detta är blixten som jag  använder för att leva upp ögat en aning.

Så prova detta om du gillar denna effekt även om solen lyser ute!

Flash
Fill in Flash

Today we go out and shoot

My son and I went and bought the toys he had saved up 140 swedish crowns. So then I usually ask him if I can shoot him as he usually would, so we go to a beach where there is a bridge, rocks and beach.

Today’s topic is, fill in flash, if you look at this picture you can see a small white dot in the eye, this is the flash which I use to live up the eye a little.

So try this if you like this effect even if the sun shines out!

Let the kids be with

Låt barnen vara med

När du är ute och fotar så låt dina barn vara med och ta några bilder, väldigt uppskattat att låta ditt barn känna sig som en fotograf med. Denna bild fotad av Vincent med pappa som hjälper att hålla i kameran.

Insect
Insect by Vincent Hammarsten

 

 

 

 

 

 

Let the kids be with

When you are out and shoot so let your children join in and take some pictures, very appreciated to let your child feel like a photographer. This image is photographed by Vincent with dad who helps to hold the camera.

AF-C Kontinuerlig Servo

Fotade i helgen på min son när han var ute och promenerade med sin mormor och morfar. Jag stod och väntade på vägen och var redo att fota Vincent när han promenerade mot mig. Han upptäckte mig och började springa mot mig, man ser glädjen i ögonen och i hela kroppen när han närmar sig pappa.

Här gäller det att ha rätt inställning på din kamera, jag har minnesbuffert som klarar ca 33 bilder, ett snabbt minneskort Klass 10 SDHC 32 GB minneskort, 85MB/s i överföringshastighet och AF-C Kontinuerlig Servo för rörligt motiv.

Så prova på detta helt underbara bilder med rätt  inställning på kameran och ett snabbt minne!

vin running
vin springer

 

 

 

Photographed this weekend on my son when he was out walking with Grandma and Christi. I was waiting on the road and was ready to shoot Vincent as he walked towards me. He saw me and started running towards me to see the joy in their eyes and in the whole body as he approaches the father.

Here it is important to have the right setting on your camera, I have the memory buffer that can handle about 33 images, a fast memory card Class 10 SDHC 32 GB Memory Card, 85MB / s transfer rate and AF-C Continuous Servo for Moving Subjects.

So try this absolutely gorgeous pictures with the right setting on the camera and a fast memory!

Color or Black and White

Färg eller Svartvitt

När det gäller att bestämma sig för färgbild eller svartvit bild, får man prova sig fram, ibland funkar båda, ibland bara svartvitt i detta fall svartvitt.

Color or Black and White
Color or Black and White
Color or Black and White
Color or Black and White

 

 

 

 

 

Color or Black and White

When it comes to decide on the color image or black and white image, you get to try things out, sometimes works both, sometimes just black and white in this case black and white.

Old Style photography

Old style

Dagens bild är en gammal dia från 60-talet med mig och min bror och en okänd tös. Gillar hur bilden är komponerad med ringen som bildas runt. Ja säkert en gammal Kodak kamera som var populär på den tiden. så dagen tanke är skapa roliga bilder med olika tunnlar, öppningar ja allt man kan hitta på en tur med barnen.

Old style
Old style

 

 

 

 

 

 

Old style

Today’s picture is an old slide from the 60’s with my brother and me and an unknown girl. Like how the image is composed with the ring formed around. Yes certainly an old Kodak camera that was popular at the time. so the day thought is to create funny photos with various tunnels, openings yes everything you can find on a trip with the kids.

Old Style photography
Old Style photography

Bathing

Tog ett snapshot på min son som jag tycker blev bra, svartvitt blev mitt val för denna bilden, fotade med linsen som satt på ett Sigma makro objektiv med den inbyggd blixt, man får ta det man har när ögonblicket infinner sig.

Took a snapshot of my son, which I think was good, black and white was my choice for this image photographed with the lens sitting on a Sigma macro lens with the built-in flash, you have to take what you have when the time comes.

Vincent
Vincent badar